Publicerad 1906   Lämna synpunkter
DAGERROTYPISK dag1äroty4pisk, stundom DAGERREOTYPISK dagær1eoty4pisk (jfr för öfr. DAGERROTYP), adj.; adv. -T.
Ordformer
(ofta skrifvet daguerrotypisk l. daguerreotypisk)
Etymologi
[jfr eng. daguerreotypic]
(i sht förr) adj. till DAGERROTYP o. DAGERROTYPI; jfr FOTOGRAFISK. Framställning af färglagda daguerrotypiska porträtter. Almström Tekn. 2: 667 (1845). Uppf. b. 4: 605 (1873). — bildl. o. i bild. Med daguerreotypisk noggrannhet. Wetterbergh Fyra sign. 157 (1843). Man ser här det porträtt daguereotypiskt återgifvet, som lätt kan både idealiseras och carikeras. P. Wieselgren i Biogr. lex. 14: 380 (1847). En af dessa blickar som daguerrotypiskt aftrycka sig i minnet. Blanche Bild. 3: 108 (1864).

 

Spalt D 116 band 6, 1906

Webbansvarig