Publicerad 1906   Lämna synpunkter
DAGERROTYPISERA dag1äroty1pise4ra, stundom DAGERREOTYPISERA dagær1eoty1pise4ra (jfr för öfr. DAGERROTYP), i Sveal. äfv. -e3ra2 (dagärråtypisèra Dalin), v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Ordformer
(ofta skrifvet daguerrotypisera l. daguerreotypisera)
Etymologi
[jfr t. daguerr(e)otypisieren]
(numera knappast br.) = DAGERROTYPERA. (Mannen hade) besökt Stockholm i ändamål att, för sin frus räkning, låta daguerreotypisera sig. Kullberg S. ber. 3: 153 (1848). Dalin (1850).

 

Spalt D 116 band 6, 1906

Webbansvarig