Publicerad 1906   Lämna synpunkter
DAGERROTYPERA dag1äro1type4ra, stundom DAGERREOTYPERA dagær1eo1type4ra (jfr för öfr. DAGERROTYP), i Sveal. äfv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Ordformer
(ofta skrifvet daguerrotypera l. daguerreotypera)
Etymologi
[afl. af DAGERROTYP l. DAGERROTYPI; jfr t. daguerr(e)otypieren o. fr. daguerréotyper; jfr äfv. eng. daguerreotype, v.]
(i sht förr) medelst det af Daguerre uppfunna förfaringssättet frambringa ljusbilder; jfr FOTOGRAFERA. Industr. b. 1: 122 (1861). (Eurenius) daguerreotyperade .. i de flesta af södra och mellersta Sveriges städer ända till 1854. Fotogr. tidskr. 1891, s. 181. — särsk. bildl.
a) (föga br.) noggrant inpränta, intrycka l. fästa i minnet. De menniskor, observatorn .. daguerreotyperar medelst sitt själsljus. Cygnæus 1: 89 (1848).
b) (enst.) påverka (ss. ljuset dagerrotypplåten), påtrycka sin prägel, prägla. Alla dessa sköna, mångskiftande former, som vi älska och vårda, äro icke någon afsigtlös naturens lek, utan deras inre lif är olika daguerrotyperadt af skilda lokaliteter och klimater. Fries Bot. utfl. 2: 237 (1844).

 

Spalt D 115 band 6, 1906

Webbansvarig