Publicerad 1906   Lämna synpunkter
DAGDRIFVERI da1gdriveri4 l. 0104 (da`g-drifveri´Weste), n.; best. -et, äfv. -t.
Etymologi
[afl. till DAGDRIFVARE; jfr d. dagdriveri]
egenskap(en) l. förhållande(t) att vara dagdrifvare; sysslolöshet. Att dömma af edert tal och ert uppförande, skulle .. dagdrifveriet böra räknas er för Snille. Kellgren (1788) i 2 Saml. 7: 117. Kanske förblandar du begreppen af Lättja och lugn, dagdrifveri och frihet. Dens. Därs. Han(s) största olycka bibragtes genom fattigdom och dagdrifveri. C. F. Dahlgren 4: 201 (1831). Hvad männer skall det bli för framtiden af dessa kavaljerer utan skägg, dessa riddare af tébordet, invigda från barndomen .. i dagdrifveriets ärfdabalk? Tegnér 3: 422 (1838). Ett litterärt dagdrifveri. Svedelius Förfl. lif 106 (1887). Olyckliga offer för dagdrifveriet. Cronholm Tio år i Sthm 45 (1901).

 

Spalt D 106 band 6, 1906

Webbansvarig