Publicerad 1905   Lämna synpunkter
CLYDESDALE klaj3ds~dä2l (ofta uttaladt ss. i eng.), i bet. 1 r., i bet. 2 m.||ig.; pl. (i bet. 2) -s. Anm. Ordet brukas i sg. oböjdt; i st. f. böjda former användas motsv. former af ssgrna CLYDESDALE-HÄST, -RAS osv. samt af CLYDESDALARE.
Etymologi
[af eng. Clydesdale, daltrakten kring floden Clyde i södra Skottland, hvarifrån ifrågavarande hästras härstammar]
elliptiskt för vissa ssgr.
1) = CLYDESDALE-RAS. Essen Hästafv. 19 (1895). Redog. f. hästutst. i Sthm 1897, s. 5.
2) (mindre br.) = CLYDESDALE-HÄST. Redog. f. hästutst. i Sthm 1896, s. 34.
Ssgr (Anm. Då icke annan form är angifven, förekommer i de icke utförda språkprofven formen clydesdale-): CLYDESDALE- l. CLYDESDALES-30~, stundom CLYDESDALS- klaj3dsdals~, -AFVEL~20. C. G. Wrangel Handb. 1071 (1886).
-BESKÄLLARE~0200. Därs. 1073. —
-BLOD~2. (clydesdales- Redog. f. hästutst. i Sthm 1897, s. 16) C. G. Wrangel Handb. 1077 (1886).
-FÖRENING~020. förening för främjande af clydesdaleafveln. Redog. f. hästutst. i Sthm 1897, s. 8. —
-HINGST~2. Lindeqvist Husdj. 7 (1860). I början af 1840-talet införskref skotten William Gibson en Clydesdalehingst .., som stationerades på Jonsered, nära Göteborg. C. G. Wrangel Handb. 1077 (1886). Wiström Studieresa 10 (1896).
-HÄST~2. häst af en viss ”kallblodig” hästras härstammande från Clydesdale i Skottland o. utmärkt bl. a. gm bred panna, stark o. massiv hals, sluttande bogar, korta, raka, grofva o. med rikligt hofskägg försedda ben samt vanl. mörkbrun l. svart färg. Noring Husdj. 80 (1841). NF 3: 438 (1879). Af hästar i och för åkerbrukets tjenst samt för forslande af tyngre lass är Clydesdale-hästen den för närvarande mest renommerade. LAHT 1883, s. 205. Nauckhoff Hästen 142 (1896).
-KORSNING~20. C. G. Wrangel Handb. 1077 (1886).
-RAS~2. (clydesdales- Essen Hästafv. 18 (1895)) NF 3: 439 (1879). Den nuvarande Clydesdale-resen är på sin höjd 200 år gammal. C. G. Wrangel Handb. 1069 (1886).

 

Spalt C 254 band 5, 1905

Webbansvarig