Publicerad 1905   Lämna synpunkter
CIVILISTISK siv1ilis4tisk l. si1v-, adj.
Etymologi
[jfr t. civilistisch, adj. till t. civilist (jfr CIVILIST 1 a) o. civilistik, statsvetenskap, af civil, adj. (se CIVIL, adj.)]
(föga br.) som tillhör l. hänför sig till l. gäller den civila förvaltningen; kameralistisk. Hammarsköld Sv. vitt. 2: 217 (1819). Geijer I. 4: 113 (1822). Juridiska och Civilistiska studier. Ber. af rev. öfv. elem.-lärov. 1825, Bil. I, s. 11.

 

Spalt C 250 band 5, 1905

Webbansvarig