Publicerad 1905   Lämna synpunkter
CIVILISATÖR siv1ilisatö4r l. si1v-, l. -lis1– l. -li1s-, l. 4r, m.||(ig.); best. -en, äfv. -n; pl. -er.
Etymologi
[jfr t. civilisateur, af fr. civilisateur, vbalsbst. till civiliser (se CIVILISERA)]
(mindre br.) motsv. CIVILISERA 2: person som arbetar på att civilisera (ett folk l. ett land osv.); jfr CIVILISATOR. Cuendias o. Féréal Span. 236 (1851). Sämre civilisatörer än dessa moraliskt usla egypter och sudaneser (torde) svårligen .. stå att finna. H. E. Larsson i Ord o. bild 1892, s. 158.

 

Spalt C 248 band 5, 1905

Webbansvarig