Publicerad 1904   Lämna synpunkter
CISALIER sisa4lier, äfv. 0302 (– – Dalin), sbst. pl.
Etymologi
[jfr t. cisalien, af mlat. cisalia, af fr. cisaille(s), myntaffall, sammanhängande med ciseau (se CISELERA)]
num. affall som erhålles vid mynttillverkning. Myntteckens-plattarnes ojemnhet (har) orsakat en stor mängd cissalier och myntningen sålunda fördröjt. A. W. Stiernstedt i VittAH 23: 284 (efter handl. fr. 1716). Cisalier .. Mynt, som ej fullkomligt utfalla i präglingen, utan måste omsmältas. Dalin (1850). NF (1879). — jfr MYNTTECKENS-CISALIER.

 

Spalt C 206 band 5, 1904

Webbansvarig