Publicerad 1905   Lämna synpunkter
CISS sis4, n.; best. -et; pl. =.
Ordformer
(i ä. tid ofta skrifvet cis)
Etymologi
[af t. cis. Benämningarna cis, fis, gis osv. hafva tidigast anträffats hos Quitschreiber Musicbüchlein D 1 b (1607) ss. af ”organister l. instrumentister” använda namn]
mus. den med ett halft tonsteg höjda tonen c, den mellan c o. d befintliga ton som tecknas med kors (♯) för c. Londée Kellner 44 (1739). Vogler Harm. känn. 2 (1794). Vårt c (var) hans (dvs. Mozarts) ciss. Mankell Mus. hist. 1: 247 (1864). Det märkvärdiga entonsmotivet ciss (i finalen af Beethovens 8:de symfoni). Wegelius Mus. hist. 363 (1893). Bergenson Musikl. 15 (1903). jfr DUBBEL-CISS. — i utvidgad anv. om
a) tonart som har ciss till grundton, i sht ciss dur. Ett stycke i C .. (blir ej) till sin beskaffenhet alldeles lika, om det spelas utur (dvs. i) Cis. Eulers bref 1: 29 (1786). — särsk. i uttr. ciss dur o. ciss moll (äfv. skrifna ciss-dur, ciss-moll, stundom uttalade sis3~2r, sis3~mol2, l. 4~1). Ciss dur är en jämförelsevis sällan förekommande tonart. NF 3: 376 (1879). Norman Mus. upps. 137 (1884, 1888).
b) nottecken som utmärker tonen ciss. Londée Kellner 27 (1739). Bergenson Musikl. 15 (1903).
c) sträng, tangent, orgelpipa o. d. som angifver tonen ciss. Londée Kellner 29 (1739). Mecklin För beg. i tonk. 15 (1802).
Ssgr: CISS-CISS3~2. cississ. Vogler Harm. känn. 8 (1794). Bauck Mus. reallex. 38 (1871).
-DUR, se ofvan under a.
-DURS-ACKORD—0~02. —
-DURS-PRELUDIUM—0~0200. —
-MOLL, se ofvan under a.
-MOLLS-ACKORD—0~02. —
-MOLLS-FUGA—0~20. —
-MOLLS-KVARTETT—0~02. (-moll-kvartett) Den underbara cissmoll-qvartetten, detta sublima verk från mästarens (dvs. Beethovens) sista år. PT 1900, nr 9, s. 3.
-MOLLS-PRELUDIUM—0~0200. —
-MOLLS-SONAT—0~02 (-moll-sonat). Norman Mus. upps. 137 (1884, 1888). ”Alltid talar man blott om min Cissmollsonat” (den s. k. månskenssonaten) — berättas Beethoven .. hafva utropat — ”då är ändå Fiss-dur-sonaten någonting annat!” Wegelius Mus. hist. 376 (1893).
-MOLLS-TRIO—0~20. —
-STRÄNG~2. —
-TANGENT~02.

 

Spalt C 209 band 5, 1905

Webbansvarig