Publicerad 1904   Lämna synpunkter
CILIAR sil1ia4r l. si1l-, adj.
Etymologi
[jfr t. o. eng. ciliar, fr. ciliaire, af nylat. ciliaris, adj. till lat. cilium (se följ.)]
(nästan bl. i ssgr i st. f. CILIE-)
1) med. o. anat. motsv. CILIE 1: som hör till l. i ngt afseende liknar ögonhåren. G. Dalin (1871).
2) [efter nylat. ciliaris, i denna bet. först användt af den it. anatomen G. Falloppio (1562)] med. o. anat. om vissa delar af ögat hvilka bestå af strimmor som likna ögonfransar.
3) anat., zool. o. fysiol. motsv. CILIE 3: som består af l. är försedd med cilier; som utföres af cilier osv.
Ssgr (i sht till 2) [i allm. med direkta motsvarigheter i t.]: (3) CILIAR-APPARAT103~002. = CILIEAPPARAT. Ciliarapparaten (hos brakiopoden Lingula), som består af hinnaktiga rör .. och de i rören sittande cilierna. S. Lovén Årsber. t. VetA 18451849, s. 71. —
-ARTÄR~02. artär i ciliarkroppen o. dess omgifningar. Ekström Ögonspegeln 14 (1857). Löwegren Ögonsjukd. 200 (1891, 1900).
(3) -BLAD(ET) ~2. benämning på det yttre, med cilier försedda bladet af manteln hos vissa brakiopoder. S. Lovén Årsber. t. VetA 18451849, s. 70.
(3) -EPITEL~002 l. -EPITELIUM~00200. = CILIE-EPITEL. Därs. 46, 343. —
-KRETS(EN)~2. ring som omfattar åderhinnan framtill o. som tjänar dels att fast förena senhinnan o. åderhinnan, dels att bilda ett fäste för regnbågshinnan o. ciliarkroppen (samt för zonula Zinnii); stundom äfv. innefattande ciliarkroppen; jfr -LIGAMENT, -MUSKEL. Sönnerberg Loder 380 (1799). Grå starr .. kan hjelpas om kristallkroppen utdrages eller nedtryckes bakuti ögat, så att den lemnar öppningen i ciliarkretsen fri. Berzelius Kemi 6: 516 (1830).
-KROPP(EN)~2. af ciliarprocesserna bildad ring i hvars öppning kristallinsen ligger, strålkropp; stundom äfv. innefattande ciliarkretsen. Sönnerberg Loder 382 (1799). Löwegren Ögonsjukd. 200 (1891, 1900).
-KÄRL~2. kärl i ciliarkroppen o. dess omgifningar. Sv. läk.-sällsk. handl. 10: 40 (1825). Ekström Ögonspegeln 80, 83 (1857).
-LIGAMENT(ET)~002. = -KRETS(EN). Lovén Huxley 175 (1871).
(3) -MEMBRAN~02. med cilier försedd membran. S. Lovén Årsber. t. VetA 18451849, s. 70. —
-MUSKEL(N)~20. muskeln i ciliarkroppen. Collin Arlt 10 (1867). Löwegren Ögonsjukd. 197 (1891, 1900).
-NERV~2. i sht i pl. om de (för sin finhet med hår jämförda) nerver som fördela sig i ciliarkroppen o. regnbågshinnan. Sönnerberg Loder 389 (1799). Löwegren Ögonsjukd. 201 (1891, 1900).
-NEURALGI~002. = följ. NF (1879).
-NEUROS~02. neuros i ciliarkroppen; jfr föreg. Hygiea 20: 415 (1858). Löwegren Ögonsjukd. 222 (1891, 1900).
(1) -PINCETT~02. till ögonhårs utryckande afsedd pincett. Därs. 549. —
-PROCESS~02. i sht i pl. om de från ciliarkretsen utgående strålformiga utlöpare som tillsammans bilda (främre inre delen af) ciliarkroppen; jfr -UTSKOTT. Därs. 224, 237.
(1) -RAND(EN) ~2. om ögonlockets kant i hvilken ögonhåren sitta: ögonlocksrand(en); jfr CILIE-RAND(EN). Därs. 562, 569.
(3) -RÖRELSE~200. = CILIE-RÖRELSE. C. J. Sundewall Årsber. t. VetA 18371840, s. 501. Hygiea 6: 730 (1844).
-UTSKOTT~02, äfv. ~20. = -PROCESS. Sönnerberg Loder 382 (1799). Lovén Huxley 175 (1871). Hahnsson (1888).

 

Spalt C 162 band 5, 1904

Webbansvarig