Publicerad 1904   Lämna synpunkter
CICERONIANSK si1serω1nia4nsk l. sis1-, stundom -ron1– l. -rå1n-, numera sällan CICERONIANISK a4nisk, adj.; adv. -T.
Etymologi
[jfr t. ciceronianisch]
som utmärker l. tillhör l. påminner om Cicero; särsk. med afs. på stil o. uttryckssätt; jfr följ. Ciceroniansk(t) latin. Tvänne tal, .. hvaröfver de artige Recensenterne .. fällt det omdöme, at det ena vore helt Demostheniskt, det andra helt Ciceronianskt. J. Stenhammar i LBÄ 14—15: 59 (1798). Ciceronianiska phraser. Agardh Teol. skr. 1: 4 (1844, 1855). Ciceroniansk stil. Lindfors Lat. rhet. 65 (1863). (Fredenheim) .. skrifver latin och franska, romarspråket svassande och ciceronianskt, pariserspråket pikant och lätt. Levertin G. III:s dagar 188 (1897). Ciceroniansk vältalare. Schwartz Tegnér 31 (1903).

 

Spalt C 150 band 5, 1904

Webbansvarig