Publicerad 1904   Lämna synpunkter
CHILENSK ɟile4nsk, äfv. CHILENISK ɟile4nisk (Hildebrand Hellwald 1: 590 (1877), Guldbrand Hellwald 1: 172 (1889)), adj.
Etymologi
[jfr d. chilensk, t. chilenisch]
adj. till CHILEN o. CHILE. Chilenisk Molla (Chenopodium Qvinoa). Sv. trädg.-fören. årsskr. 1836—37, s. 97. Den chilenska cedern .. lemnar ätbara frön och förträffliga skeppsmaster. NF 3: 294 (1878). Bobeck Geogr. skildr. Amer. 60 (1894). Ett par chileniska växter. Sondén Varukunsk. 57 (1898).
Anm. Numera sällan förekommande biformer till CHILENSK äro chilesk (Gosselman Rapporter om sydamer. stat. 1 (1836, 1840), Dens. Sjöm. 1: 142 (1839)) o. chilesisk (Djurberg Geogr. smndr. 4: 559 (1795), Thelaus Skog. 8 (1865)).

 

Spalt C 139 band 5, 1904

Webbansvarig