Publicerad 1904   Lämna synpunkter
CERTIFICERA sær1tifise4ra, i Sveal. äfv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING, CERTIFIKATION (se d. o.); jfr CERTIFIKAT.
Etymologi
[jfr holl. certificeeren, t. certificieren, äfvensom eng. certify, fr. certifier, af mlat. certificare, af lat. certus, säker (jfr KONSERT), o. facere, göra; jfr VERIFI(C)ERA]
eg.: göra säker; intyga, attestera. G. Dalin (1871). — särsk. sjöt. o. handel. (hos magistrat i sjöstad osv. under edsförpliktelse) lämna förteckning på l. uppgift om (exportvaror o. d.); gå ed (på dylik förteckning). A. Oxenstierna Skr. 2: 646 (1624). Inför oss (dvs. borgmästare o. råd i staden N. N.) hafver .. N. N. i dag sig anmält at Certificera nedannämde partie fångad och insaltad Torsk. Publ. handl. 9: 731 (1771). Spannmål, som .. behörigen Certificerad .. hitkommer. Taxa öfv. sjötullen 1799, s. 58. När Törngren .. skulle Certificera till Fartygets Fribref. Törngrenska målet 177 (1801). Dahlström Priv. sjör. 10 (1882).

 

Spalt C 92 band 5, 1904

Webbansvarig