Publicerad 1904   Lämna synpunkter
CENTRISK sän4trisk, adj.; adv. -T.
Etymologi
[jfr t. zentrisch, äfvensom eng. centric; jfr ytterligare gr. κεντρικός, till κέντρον (se CENTRUM)]
(nästan bl. ss. senare led i ssgr) adj. till CENTRUM: som har afs. på l. hänför sig till (osv.) ett centrum. Om borren skall gå fullkomligt centriskt (dvs. rotera exakt kring sin midtlinje). Tekn. tidn. 1871, s. 268. — jfr CIRKUM-, EX-, GEO-, HELIO-, KON-, O-CENTRISK m. fl.

 

Spalt C 74 band 5, 1904

Webbansvarig