Publicerad 1903   Lämna synpunkter
CEMENTERING se1mente4riŋ l. -män-, i Sveal. äfv. -e3riŋ2 (cemente´ring Weste), r. l. f.; best. -en; pl. -ar.
vbalsbst. till föreg.
1) till CEMENTERA 1. — särsk. konkret. Björkman (1889). GHT 1895, nr 218, s. 3.
3) till CEMENTERA 3. Uppf. b. 4: 197 (1873).
Ssgr (till 2): CEMENTERINGS-KISTA1030~20. rum l. kista i cementeringsugn hvari vid beredning af stål järnstyckena jämte cementpulvret inpackas. Åkerman Baer 237 (1863). Brännstålsugnen .. består af ett hvalfformigt öfvertäckt rum .., vanligen innehållande två .. 8 till 12 fot långa samt ungefärligen 3 fot höga och breda cementeringskistor. Uppf. b. 4: 112 (1873).
-KOL~2. kolpulver som användes vid beredning af cementstål. Åkerman Baer 240 (1863). Berlin Oorg. kemi 437 (1870).
-MEDEL~20. Uppf. b. 6: 144 (1875).
-PULVER~20. = CEMENT-PULVER 2. Åkerman Baer 240 (1863). Hvarje (järn-)stång ligger (vid beredning af brännstål) inbäddad i ett omhölje af s. k. cementeringspulver, hufvudsakligen innehållande sönderstött kol. Uppf. b. 4: 112 (1873). Rosenberg Oorg. kemi 524 (1888, 1892).
-UGN~2. ugn för beredning af cementstål; jfr CEMENT-UGN 2. Dalin (1850). N. Kjellberg i Tekn. tidskr. 1898, A. K. s. 8.

 

Spalt C 39 band 5, 1903

Webbansvarig