Publicerad 1924   Lämna synpunkter
BÅLVIRKE, sbst.3, n.
Etymologi
[sannol. identiskt med BÅLVIRKE, sbst.1 o. 2, möjl. med anslutning till ett icke anträffadt BÅL, motsv. d. bule, simpel(t) krog l. förlustelseställe, af nt. bul, mnt. bodel, afledn. till bode (se BOD, sbst.1)]
(†) kåk; om dålig(t) gästgifvargård l. hotell l. förlustelseställe l. dyl. Om kvällen kommo vi fram till Malmö och togo in på ”Stadt Hamburg” ett gement, uselt bålvirke. Wennerberg (1851) hos Taube Wennerbg 2: 6.

 

Spalt B 4703 band 5, 1924

Webbansvarig