Publicerad 1924   Lämna synpunkter
BYGG byg4, sbst.2, n.; best. -et; pl. =.
Etymologi
[jfr BYGGA; sannol. elliptiskt för BYGG-SIDA l. BYGGYTA]
byggn. benämning på den sida af en mursten l. gatsten som efter stenens inmurande l. läggande vetter uppåt; motsatt: ligg. Rothstein Byggn. 384 (1859). 2UB 7: 36 (1903).
Ssgr (eg. till BYGGA): BYGG-SIDA. Den nya qvaderstenen .. har alldeles vinkelräta ligg- och byggsidor. Brunius Metr. 507 (1854).
-YTA. Stål Byggn. 1: 228 (1834).

 

Spalt B 4636 band 5, 1924

Webbansvarig