Publicerad 1924   Lämna synpunkter
BRÄSMA bräs3ma2, r. l. f.; best. -an; pl. -or.
Etymologi
[sannol. ellips af BRÄSMA-GRÄS; till sv. dial. brasma, braxen (se d. o.); beträffande anledningen till benämningen jfr BRAXEN-BLOMSTER]
bot. ört af släktet Cardamine Lin., särsk. Cardamine pratensis Lin., braxenblomster, ängsbräsma, ängskrasse. Liljeblad Fl. 245 (1792). VetAH 1800, s. 61. — jfr BERG-, BÄCK-, FJÄLL-, HÅR-, KÄLL-, KÄRR-, SKOGS-, ÄNGS-BRÄSMA m. fl.
Ssg: BRÄSMA-GRÄS. (i Västergötl.) örten Cardamine pratensis Lin., bräsma, braxenblomster. Linné Fl. nr 585 (1755; anfördt fr. Västergötl.).

 

Spalt B 4494 band 5, 1924

Webbansvarig