Publicerad 1922   Lämna synpunkter
BRASK, adj.
Etymologi
[till BRASKA]
(†) öfvermodig, stolt, karsk. Rosenfeldt Vitt. 217 (c. 1700). De .. som .. så stålta och braska hafwa understått sigh at resa i edert land förutan edert lof. Peringskiöld Vilk. 264 (1715).

 

Spalt B 4168 band 5, 1922

Webbansvarig