Publicerad 1922   Lämna synpunkter
BRASA bra3sa2, sbst.1, r. l. f.; best. -an; pl. -or.
Etymologi
1) (relativt mindre) hög af brinnande (l. för eldning afsedda) vedträn (stundom äfv. kol l. torf l. dyl.) i en eldstad (kakelugn, öppen spis l. dyl.); stundom äfv. allmännare om (värmande) eld i allm., bål. Sätta (l. lägga) in en brasa. Göra upp, tända en brasa. Brasan ville inte ta sig. Sitta framför brasan. Verelius 29 (1681). Furublosz och Brasor, som om Winteren brännas i Solens ställe, att upwärma och lysa Menniskian. Rudbeck Atl. 2: 632 (1689). (I november) sitter man så nögd vid brasan i sit hus, / Och under klädrens skygd föracktar Bores sus. Liedbeck Alm. (Ld) 1746, s. 25. Utom nödvändiga behof .. uptändas långt in i skogarne stora brasor, som brinna natt och dag, at dermed bortjaga villdjuren. Andersson PVetA 1776, s. 11. En stor brasa flammade på spiselhällen. Rydberg Vap. 347 (1891). — jfr AFTON-, ELD-, JUL-, KAKELUGNS-, KOL-, SKYMNINGS-, STOCKVEDS-, TORF-, VED-, ÅKAR-BRASA m. fl. — särsk.
a) (i Finl.) i uttr. göra brasa, göra upp l. tända en brasa; fira brasa, sitta framför brasan. (Jag) firade brasa med P(oetisk) C(alender) i handen. Z. Topelius (1832) hos Vasenius Topelius 1: 418. Hon bad Hellu göra brasa. Hertzberg Canth Lifsb. 1: 2 (1886).
b) mer l. mindre bildl. Bellman Skr. Ny saml. 1: 211 (1759). De glödgade sig vid den stora kärlekens brasa. Strindberg Hafsb. 112 (1890).
2) så mycket bränsle som går åt till en brasa i bet. 1. Vedhämtaren rymmer två stora brasor. Gå efter en brasa ved. Dalin (1850).
Ssgr (till 1): BRAS-BÄNK. bänk (afsedd att stå) framför brasan. GHT 1892, nr 224, s. 4.
-ELD. (†) brasa. The .. tilreedde sigh en braaseeld emot kölden. Schroderus J. M. cr. 142 (1620). Verelius 42 (1681).
-HÄLL, se under BRASA, v.1
-KUDDE. (större) kudde (afsedd att ligga) framför brasan. SDS 1890, nr 573, s. 2. Oftast satt hon vid mina fötter på en stor, stickad braskudde. GHT 1895, nr 262 B, s. 4.
-PANNA, se under BRASA, v.1
-SPIS. (mindre br.) öppen spis. TT 1902, Ark. s. 5. En .. gammalstuga .. med .. en ståtlig halfrund brasspis af ohuggna block med en stor jordfast sten till häll. TurÅ 1913, s. 201.
-TÄNDARE, r. l. m. preparat af lättantändliga ämnen som användes för att underlätta tändandet af brasor. Hagdahl Det bästa 66 (1885).
-VED. Spänta brasved. Dagen 1896, nr 7, s. 4.

 

Spalt B 4165 band 5, 1922

Webbansvarig