Publicerad 1921   Lämna synpunkter
BOTTFOR botfå4r, ngn gg äfv. -fω4r, r. l. m.; best. -en, äfv. -n; pl. -er.
Ordformer
(i ä. tid ofta skrifvet bott(e)fort(e))
Etymologi
[af fr. botte forte, af botte, stöfvel, o. fort, stark; jfr BOTTIN]
visst slags (i sht förr) använd ytterstöfvel (företrädesvis för herrar). Sätt oss i stånd att nyttja de lätta .. sandalerna, i stället för de tunga Suwarovsstöflorna, med deras tillbehör af utankängor och kalloscher, och bottforter och dylikt mera. JournLTh. 1809, nr 75, s. 3. När djupa snölager betäckte gatorna, .. kunde man ej gå med låga galoscher, utan nödgades bära s. k. ”bottforer” eller yllefodrade ytterstöflar af läder, som räckte upp på halfva benet och knäpptes på ena sidan. Ramsay Från barnaår 2: 77 (1904; om förh. på 1840-talet).
Ssg: BOTTFOR-BEKLÄDD, p. adj. Botforbeklädda .. fötter. Ahrenberg Hihul. 71 (1889).

 

Spalt B 4117 band 5, 1921

Webbansvarig