Publicerad 1921   Lämna synpunkter
BOX bok4s, stundom äfv. bωk4s, sbst.1, r. l. m.; best. -en; pl. -ar.
Etymologi
[jfr d. boks, t. box; af eng. box, af lat. buxis, af gr. πύξις, ask; jfr BOETT, BUXBOM, BÖSSA]
1) (i allm. större) ask l. dosa; behållare. I stora .. boxar, rymmande hvardera 50 kg., köres teet fram till de olika (arbets-)lagen. SvD(L) 1903, nr 307, s. 6. — jfr BLECK-, FYR-, KAK-, PLÅT-, UNIKA-BOX m. fl. — särsk.
a) tekn. låda l. dosa l. cylinder l. dyl. som utgör omhölje kring ngn mekanism l. ngn del i en maskin l. dyl. Göras .. (pumpar) tillräckliga för en viss maximivattenmängd, kunna de ock, efter utbyte af boxar och plungar mot sådana af lämplig storlek, användas för alla mindre vattenmängder. JernkA 1883, s. 23. Lundberg Lokom. 192 (1902). 2 UB 6: 478 (1904; om kronometerbox). — jfr AXEL-, KRONOMETER-, LAGER-, PACKNINGS-, PISTONG-BOX m. fl.
b) (i sht i fackspr.) på ångfartyg l. lokomotiv l. dyl.: förvaringsrum för kol. TT 1872, s. 213. Maskinen och kolen intaga alltid midten af fartyget, der kolen ligga i sina boxar på ömse sidor om maskinen. UB 7: 399 (1874). — jfr BORDVARTS-, KOL-, TVÄRSKEPPS-BOX m. fl.
c) kolhämtare. — jfr KOL-BOX.
d) post- l. bankfack. Döss o. Lannge Postb. 110 (1911). — jfr POST-BOX.
2) landt. i stall l. ladugård: mindre afbalkning för häst l. föl l. för ko l. kalf l. dyl. inom hvilken djuret kan röra sig fritt: kätte. Lundberg Husdj. sjukd. 472 (1868). Inredningen (i häststallet) utgöres af spiltor samt kättar (boxar) för fölston, föl och sjuka hästar. Juhlin-Dannfelt 167 (1886). ”Boxar” dels för kalfvande och dels för sjuka kor. LfF 1889, s. 188. — jfr FÖL-, KALF-, SJUK-BOX m. fl.
Ssgr: (1 d) BOX-AFDELNING~020. Skånes Enskilda Banks Boxafdelning uthyr kassafack. SDS 1908, nr 224, s. 1.
(1 a) -KRONOMETER. De större (kronometrar), som förvaras i en liten låda, kallas boxkronometrar. UB 6: 235 (1874).

 

Spalt B 4120 band 5, 1921

Webbansvarig