Publicerad 1919   Lämna synpunkter
BORAN bora4n l. bå- l. bω-, r. l. m.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[af ry. boran, ä. biform till baran, gumse; jfr ä. d. borannskind]
(förr) på samma sätt som juft beredt ryskt fårskinn; jfr ASTRAKAN, sbst.1 Stiernman Com. 1: 372 (1591). Ordn. ö. sjötullen 1667, s. B 4 a. Alle slags hudar och skinn .. äre (icke) tienlige at bereda til Jufter och Boraner. Stiernman Com. 3: 801 (1670).
Ssgr: BORANE-BEREDANDE, -GARFVERI. Stiernman Com. 3: 801 (1670).
Anm. En afl. af ry. baran är det i varulexika o. d. anträffade ordet baranken l. baranker, pl. [liksom t. baranke af ry. baranka, lammskinn] astrakan. Synnerberg (1815). (Ekenberg o.) Landin 711 (1894).

 

Spalt B 3890 band 5, 1919

Webbansvarig