Publicerad 1903   Lämna synpunkter
ASTRAKAN as4trakan l. as3tra~kan2, l. as1traka4n, sbst.1, r. l. n.; best. -en l. -et; pl. (i bet. olika slag af astrakan) -er.
Etymologi
[jfr t. astrachan, eng. astrakhan, fr. astracan, af namnet på staden Astrakan, hvarifrån ifrågavarande vara exporterats till Västeuropa]
ett slags fint, krusulligt lammskinn som erhålles af en i sydöstra Ryssland o. vissa delar af sydvästra Asien lefvande fårras, astrakanskt lammskinn; äfv. om ett slags tyg som liknar sådant skinn. Mag. f. konst 1828, s. 16. NF (1876). Manspelsar med .. besats af .. Astrakan. Cirkul. fr. D. Forssells Söner & C:o (1896). SD(L) 1897, nr 577 B, s. 1.
Ssgr: ASTRAKAN-FÄLL300~ l. 103~2. Fällarna af de ofödda lammen (af det bredsvansade fåret) .. gå i handeln under namn af astrachanfällar. Holmgren Skand. däggdj. 408 (1865, 1887).
-LIK~2, adj. Brunt, astrakanlikt pressadt plysch. Freja 1885, s. 181.
-PRYDNAD~20. Hela kappan var rundt omkring prydd med rika astrachanprydnader. N. journ. f. dam. 1861, s. 180.
-TYG~2. Det noppiga astrakantyget. SD(L) 1897, nr 577 B, s. 1.

 

Spalt A 2541 band 2, 1903

Webbansvarig