Publicerad 1918   Lämna synpunkter
BOLAGSKAP 3lag~ska2p l. -lag~ l. -lak~, n.; best. -et.
Ordformer
(bolags- LAHT, Vasenius)
Etymologi
[afl. af BOLAG]
1) (föga br.; jfr dock slutet) till BOLAG 3: förhållande(t) att vara i bolag med ngn; bolag; kompaniskap. Månne ej .. en ständig afgäld skulle vara vida mer gagnande för jordegaren än ett eventuelt bolagskap. Samtiden 1872, s. 535. — särsk. (i Finl., fullt br.) i förb. i bolagskap (med ngn), i bolag. I tyst bolagskap med .. kronofogden .. köpte A. .. en stor mängd skogrika frälsehemman. T. Carpelan i Fin. biogr. handb. 118 (1895). Att handelsmannen .. W. .., troligen i bolagskap med några andra personer, .. anhöll om s. k. ”mutsedel” i och för påtänkt bergsbruk i Pudasjärvi. Z. Schalin i Teknikern 1905, s. 232. jfr: Det är möjligt att han i början dref sitt yrke (målning) i ett slags bolagsskap med fadern. Vasenius Topelius 1: 99 (1912).
2) biol. till BOLAG 6: symbios. LAHT 1892, s. 238.

 

Spalt B 3789 band 5, 1918

Webbansvarig