Publicerad 1918   Lämna synpunkter
BOKSTAFVERA bωk1stave4ra l. 1k-, i Sveal. äfv. —32 (bokstafve´ra (ŏ) Weste; bokstavèra Almqvist), v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING; -ARE.
Etymologi
[liksom d. bogstavere efter t. buchstabieren, afl. af buchstabe (se BOKSTAF)]
1) [jfr motsv. anv. i t. samt af holl. boekstaven] i följd nämna de bokstäfver som ingå i en stafvelse, därefter uttala stafvelsen o., sedan ett ords stafvelser så genomgåtts, slutligen hela ordet; stafva. Tiällmann Gram. 95 (1696). Schultze Ordb. 4975 (c. 1755). Bokstafverarne lära .. att betrakta stafvelserna bokstafsvis. Suell Bokstafv.-met. 77 (1823). Bokstafvera och läsa innantill. Tegnér 4: 273 (1836).
2) [jfr motsv. anv. i d. samt af holl. boekstaven] i följd nämna l. skrifva de bokstäfver som (i skrift) bilda (ett ord); äfv. abs.; stafva, skrifva. Landtmarskalken bad dem .. bookstafwera rätt, efter den ene heeter Lodh och den andre Lodhe. RARP 5: 50 (1652). Rätt bokstafvera ock skrifva utländske språk ock ord. Tiällmann Gram. 14 (1696). I engelskan .. (är) artickeln .. öfverallt lika bokstaverad. Tullberg Sv. spr. 2: 11 (1836). Svårare ord bokstafveras samt uppskrifvas på svarta taflan. Cederschiöld o. Olander Uppsatsskr. 1: 25 (1896).
3) (†) Bokstafvera .. Låta väl höra de ljud, som bokstäfverna i en skrift utmärka; tydligen (liksom med hållning för hvarje bokstaf) uppläsa. Almqvist (1844). Dalin (1850).
4) [jfr motsv. anv. af holl. boekstaven] (†) angifva l. återgifva i (bokstafs)skrift, (ned)skrifva. Hvar och En förblifver innom sin gräntz och i Lagen Bokstafverade Embetz instruction. Växiö domk. akt. 1781, nr 161.
5) förse med bokstäfver, skrifva bokstäfver på (ngt).
a) (†) förse med bokstafsskrift. Då jag ämnade gå in i verkstaden .., möttes min blick öfver porten af en bokstafverad tafla, tillkännagifvande, att utan vederbörligt tillstånd ingen här fick tillträde. Geijer I. 3: 80 (1825).
b) (föga br.) märka med bokstäfver. Där .. gräfningarne företogos, utstakades fältet på vanligt sätt i kvadratmeterstora rutor medels bokstafverade och numrerade stickor. K. Kjellmark i Ant. tidskr. XVII. 3: 10 (1904).
6) (enst.) göra l. framställa (ngt) i form af bokstäfver. Någon (i Tyskland) .. föreslog att köra alfabetet i barnen, genom bokstafverade pepparkaksbitar. Wingård Minnen 5: 155 (1847).

 

Spalt B 3774 band 5, 1918

Webbansvarig