Publicerad 1918   Lämna synpunkter
BOHEMIAN bωhä1mia4n l. bo- l. bå-, l. -he1m-, m.||(ig.); best. -en; pl. -er.
Etymologi
[afl. af BOHEM, sbst.3, med anslutning till andra ord på -ian, ss. GROBIAN, MORIAN; jfr eng. bohemian]
(tillf. bildning) = BOHEM, sbst.2 Andra lefde ett obestämdt, irrande lif, .. och man kallade dem för Bohemianer. Fröding Efterskörd 2: 20 (1892, 1910; referat af en utlännings yttrande).

 

Spalt B 3713 band 5, 1918

Webbansvarig