Publicerad 1918   Lämna synpunkter
BOHUSK, adj.
(†) adj. till BOHUS: bohuslänsk. Giötheborgs- och Bohusske Landshöfdingedömet. Henel 1729 2 (1730).

 

Spalt B 3714 band 5, 1918

Webbansvarig