Publicerad 1918   Lämna synpunkter
BOFIS 3~fi2s, r. l. m.; best. -en; pl. -ar;
l. BOFIST 3~fis2t (bo`fist Weste) l. bωfis4t, l. BOVIST bωvis4t l. 3~vis2t (bo`vist Weste), r. l. m.; best. -en; pl. -ar l. -er;
stundom BOVISTA bωvis4ta l. bωvis3ta2, r. l. f.; best. -an; pl. -or.
Ordformer
(bofyst Stiernman Com. bofist Apot.-taxa 1739, s. 20, osv. bovist Block osv. bovista Liljeblad Flora 459 (1798), Romell Lindblads Svampb. 88 (1913). bofis Wahlenberg Flora sv. 1023 (1826) osv.)
Etymologi
[jfr d. bofist, bovist, nt. boviist, bofiest, mnl. bovijste, holl. bovist, t. bofist, bovist; antagl. uppkommet i nt. af bowe (se BOF) o. fiist, fjärt; jfr t. bubenfist, äfvensom d. ulvefis, holl. wolfsveest, t. wolfsfist, wolfsfurz, krähenfist, weiberfist jämte flera liknande benämningar på samma svamp o. nylat. lycoperdon af gr. λύκος, varg, o. πέρδον, fjärt, samt KÄRING-FIS. Den nt. förleden torde bero på en folketymologisk omtydning af en nt. motsvarighet till t. puffist, buffist, i hvilka ord trol. stammen puff (se PUFF) ingår, vare sig den här afser det ljud, hvarmed svampen spricker sönder, då den utsättes för yttre tryck, l. svampens svällande form l. själfva utblåsandet af sporerna; jfr eng. puff-fist, puff-ball, bofis, samt t. puff- l. buffbohne om (frukten af) Vicia faba Lin. o. sv. dial. puff om sporerna af Lycopodium clavatum Lin. Formen bofis beror på partiell öfversättning af det inlånade ordet, formen bovista på lån af dess latiniserade form i den botaniska nomenklaturen]
röksvamp af släktet Lycoperdon Tourn. (Bovista Dill.), i sht Lycoperdon bovista Lin.; jfr DAMM-SVAMP, FES-SOPP, KÄRING-FIS, -RÖK. Stiernman Com. 4: 1086 (1688). (För att stilla blödning från sår) kan man taga etthera af följande. Såsom stött Ekemåsa, Biörkmåsa, .. Näslesaft, Bowist, Spinnelwäf, .. Hwilket strös i Skadan, som sedan förbindes. Block Ludwig Fältsiukor 50 (1717). Strömbom Svampar 57 (1881). — jfr JÄTTE-, KLOT-, ÄPPLE-BOVIST.

 

Spalt B 3690 band 5, 1918

Webbansvarig