Publicerad 1916   Lämna synpunkter
BLUBBER, sbst.
Etymologi
[af nt. blubber l. eng. blubber, sbst., bubbla, hvalfisk- l. sälspäck; jfr nt. blubbern, eng. blubber, v., bubbla, antagl. en onomatopoetisk bildning]
(†) späck af hvalfisk l. säl. Kjöttet på denna valfisk (dvs. Balaena physalus Gray) äta grönlänningarna, och dessutom nyttia dess barder och blubber såsom af andra valfiskar. Rothof Hush. 104 (1762). Olja, Blubber, Fenor eller Skinn, alster af Sjödjur. SPF 1843, s. 263.

 

Spalt B 3489 band 4, 1916

Webbansvarig