Publicerad 1916   Lämna synpunkter
BLOTTLÄGGA blot3~läg2a, v. -er, -lade, -lagt, -lagd; se för öfr. LÄGGA. vbalsbst. -ANDE, -NING.
Etymologi
[till BLOTT, adj. 1, efter t. blosslegen; jfr d. blotlægge, holl. blootleggen samt BARLÄGGA]
(i sht i fackspr., i Finl. knappast br.)
1) till BLOTT, adj. 1 c: blotta, lägga i dagen, lägga bar; jfr BLOTTSTÄLLA 1. AHB 57: 30 (1871). En operation, som kräfver hjärnans blottläggande. Rydberg Varia 41 (1890, 1894). Under det hvita sandlagret träffades ett andra, äldre golf … Det blottlades. S. Söderberg i Hist. tidskr. f. Skån. 1: 83 (1901).
2) till BLOTT, adj. 1 d: göra uppenbar, lägga i dagen, röja, afslöja, tydligt visa. I denna andekraft skolen I kunna .. blottlägga .. den falska lära och profetia, af hvilka i våra dagar så många varda förförde. Flensburg Kyrkl. tal 415 (c. 1875). Usener blottlägger (i sina arbeten) förbindelserna mellan hedendom och kristendom. 2 NF 19: 152 (1913).

 

Spalt B 3487 band 4, 1916

Webbansvarig