Publicerad 1916   Lämna synpunkter
BLOTTELIGA, adv.
Etymologi
[till BLOTT, adj. 4; jfr ä. d. blottelige samt BLOTTSLIGEN]
(†) helt enkelt, utan vidare. Thz (att Kristus är medlaren mellan Gud o. människan) haffuer icke S. Paulus sagdt j then mening at inghen måå bedia for oss vtan Christus, .. skal thz så blotteliga förståås, thå må wij Christet folk icke heller bidia for hwar annan. O. Petri P. Eliæ g 3 b (1527).

 

Spalt B 3486 band 4, 1916

Webbansvarig