Publicerad 1916   Lämna synpunkter
BLOTT, sbst.1, r. l. m. l. n.; pl. -er l. =.
(†) fäkt. ogarderadt, icke skyddadt parti af kroppen, blotta. Då .. din Fiende will .. giöra någon stöt i din blott. Porath Pal. svec. 1: C 1 b (1693). Bägge blotterna, så wäl den inwertes som utwertes (dvs. såväl den på bröstsidan som den på ryggsidan). Därs. B 1 b. När .. (fäktaren) sine blott wäl förstår, och weet taga dem sinkosz (dvs. sin kos, bort). Därs. G 2 b. Om .. (fienden) skulle Fintera (dvs. låtsa en stöt) till dett ene och stöta till det andre blott. Därs. I 1 b. — jfr UNDER-, ÖFVER-BLOTT.

 

Spalt B 3470 band 4, 1916

Webbansvarig