Publicerad 1915   Lämna synpunkter
BLISTER, adj.
Etymologi
[möjl. folklig förvridning af BISTER, adj.; jfr BLISTRAD]
(†) bister? Om sommaren .. hadhe Sathan mött henne .., seendes swart och blister (: thet är leeder:) uth. BtFH 2: 276 (1666). Sathan, hwilken sågh mächta blister uth. Därs. 277.

 

Spalt B 3264 band 4, 1915

Webbansvarig