Publicerad 1911   Lämna synpunkter
BIRÅD, n.; pl. =.
Etymologi
[jfr t. beirat; se BI-, prefix1 1 d]
(†) biträdande rådgifvare; jfr ASSISTANS-RÅD. Hafve vi .. skickat til vor stadhollere her uti Vestergötlandh .. her Gustaff Olsson .. och tilsatt honom til medhielpere eller birådh tesse effterschrefne vore trogne men. RA 1: 262 (1540). Lyckas det icke för dem (dvs. de äregiriga), at de blifva intagne til Styresmän, rådgifvare eller biråd, så byta de straxt om tänkesätt. Oelreich 510 (”501”) (1755).

 

Spalt B 2743 band 4, 1911

Webbansvarig