Publicerad 1911   Lämna synpunkter
BIREGISTER, n.; pl. =.
Etymologi
[se BI-, prefix1 2]
(†) mindre längd l. journal l. register l. speciallängd som förekommer vid sidan af den (det) egentliga; jfr BILÄNGD I. När regenskapen nw skeer, skall thet same, som tilforenne vpburit är, vtaff the biregister, och vtij thet rette register vptechnadt bliffua. Civ. instr. 4 (1541). Därs. 6.

 

Spalt B 2731 band 4, 1911

Webbansvarig