Publicerad 1911   Lämna synpunkter
BIPASS, n.; best. -et; pl. =.
Etymologi
[se BI-, prefix1 2]
(†) pass som utfärdas utom det hufvudsakliga (hufvudpasset) för att bestyrka ngn ändring i de där bekantgjorda förh.; särsk. i fråga om förpassning af fartyg. Tullkammaren bestyrke .. å skepparens hufvudpass, huru mycket lossadt blifvit och meddele .. bipass å lastfyllnaden. Linde Ekon.-lagfar. 365 (1868).

 

Spalt B 2724 band 4, 1911

Webbansvarig