Publicerad 1911   Lämna synpunkter
BIORSAK bi3~ωrsa2k l. ~20 (bi`orsak Weste, b`iórsak Almqvist), r. l. f.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr d. biaarsag, holl. bijoorzaak, äfvensom t. nebenursache; se BI-, prefix1 2]
medverkande, relativt underordnad orsak (till ngt). Till folckets utflyttning och förminskning tyckes vara dehls allmänna orsaker, dehls biorsaker; de allmänna äro religionstvång och dylikt … Biorsaker äro följande: pest, smittosamma sjukdommar, med mehra. Höpken 2: 107 (1747). I nyare tider gaf hoppet om en ny väg til Ostindien, samt om gulds och silfvers uptäckande i America, anledning til coloniers anläggande. Politiska eller religionsförföljelser i moderlandet blefvo blott en biorsak. Holmbergsson Sartorius 129 (1800). Intet har .. uppstått utan orsak, och ingen med sundt förstånd begåfvad kan medgifva, att biorsaker hafva fortgått i det oändliga; därför måste man stanna ofvanför hela raden af sådana vid en från evigt gällande, fullkomligaste hufvudorsak. T. M. Fries (1906) hos Linné Skr. 2: 92.

 

Spalt B 2723 band 4, 1911

Webbansvarig