Publicerad 1910   Lämna synpunkter
BIOGRAF bi1ωgra4f l. bi1o-, stundom bi1å-, sbst.1, i bet. 1 m.||ig., i bet. 2 r.; best. -en; pl. -er.
1) [jfr t. biograph, eng. biographer, fr. biographe, mlat. biographus, mgr. βιογράφος, af gr. βίος (se BIO-) o. γράφειν, skrifva; jfr BIBLIOGRAF m. fl.] författare af lefnadsskildringar; vanl. om författare af lefnadsteckning öfver viss person. Litt.-tidn. 1797, s. 102. (Franzéns) verksamhet som biograf och minnestecknare. Wirsén i 3 SAH 2: 756 (1887). Fru Runebergs biograf, fröken A. Gripenberg. R. F. v. Willebrand i Förh. o. upps. 17: 171 (1903, 1904). — jfr AUTO-, SJÄLF-BIOGRAF.
2) [jfr eng. biograph samt AUTOGRAF; se för öfr. 1] (†) biografi. F. J. Rabbe i Hist. arkisto 6: 1 (1878).

 

Spalt B 2715 band 4, 1910

Webbansvarig