Publicerad 1903   Lämna synpunkter
AUTOGRAF a͡u1togra4f l. -tå- l. -tω-, äfv. a͡ω1-, äfv. AVTOGRAF av1(avvtågráf Dalin), sbst., r. (m. Dalin (1850), Lundell) ((†) n. Thorild Bref 43 (1781)); sällan adj.; ss. sbst. best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr t. autograph, m. o. n., äfv. adj., eng. autograph, fr. autographe, sbst. o. adj., lat. autographum, af gr. αὐτόγραφον, n., egenhändig handskrift, originalhandskrift, original, af αὐτόγραφος, adj., egenhändigt skrifven, af αὐτός, själf (se AUTO-), o. γράφειν, skrifva (jfr GRAFISK, GRAFOLOGI). Jfr HEKTOGRAF, TELEGRAF m. fl.]
I. sbst.
1) handskrift som ngn, i sht ngn framstående l. historiskt märklig person, skrifvit med egen hand, egenhändigt manuskript, egenhändigt handstilsprof; jfr AUTOGRAFI 2. Thorild Bref 43 (1781). Om Du hedrar dessa blad med egenhändiga anmärkningar, så kunna de tillika anses såsom en autograf af den berömde Järta. C. G. v. Brinkman i H. Järtas brefv. 1: 121 (1835). Man fikte (i det antika Grekland, sedan man börjat samla handskrifter till enskilda bibliotek) i synnerhet efter autographer .. T. ex. egenhändiga tal af Demosthenes. Palmblad Fornk. 1: 101 (1843). Träder man in i väktareboningen (vid Schwedenstein) .., finner man under glas och ram autografer af den store konungen och af flera hans berömda krigare. VL 1893, nr 255, s. 2. — jfr BOK-, MUSIK-AUTOGRAF.
2) (knappast br.) i fråga om förh. under boktryckarkonstens äldsta tid: tryckt skrift i upplaga som utgifvits under författarens eget inseende. G. Dalin (1871).
3) (ny anv.) grafisk framställning åstadkommen med ett stift hvars tecknande rörelser framkallas o. regleras gm själfva den kraft hvars yttringar det grafiskt återgifver. Autograf skrifven af jordskalfvet i Tokio medelst den Wagnerska jordskalfsmätaren den 25 Juli 1880. Nathorst Jord. hist. 1: 273 (1890).
II. (föga br.) adj.: egenhändigt skrifven; jfr AUTOGRAFISK 1. Jag önskade .. att uti min samling af märkvärdiga och lärda mäns egna handskrifter, få äga något Autograft poem af Dig. C. G. v. Brinkman i H. Järtas brefv. 1: 49 (1825).
Ssgr (till I 1): AUTOGRAF-, äfv. AVTOGRAF-ALBUM 103~20. Lundell (1893).
-AUKTION~02. Sv. autografsällsk. tidskr. 1: 237 (1888). Därs. 2: 305 (1896).
-HANDEL~20. NF 1: 1360 (1876). I vårt land, der någon ordnad autografhandel ännu ej finnes. Sv. autografsällsk. tidskr. 1: 10 (1879).
-JÄGARE~200. jfr -SAMLARE. SD 1899, nr 575, s. 3.
-KUNSKAP~02 l. ~20. Sällskapets ändamål är att lifva och underhålla hågen för autograf-kunskap, genealogi och heraldik. Stadg. f. sv. autografsällsk. 13 April 1883, § 1. —
-SAMLANDE~200, p. adj. —
-SAMLANDE~200, n. Sv. autografsällsk. tidskr. 1: 237 (1888).
-SAMLARE~200. Bremer N. verld. 1: 396 (1853). Strindberg I vårbrytn. 1: 23 (1881).
-SAMLING~20. särsk. konkret. Bremer N. verld. 1: 396 (1853). Grefve De la Gardie .. lydde .. (P. Wieselgrens) råd att utvidga autografsamlingen (på Löberöd) till ett verkligt arkiv. E. C. Tegnér i VittAH 32: 16 (1894).
-SÄLLSKAP~02 l. ~20. Det svenska autografsällskapet har sedan mer än 2 år varit konstitueradt. Sv. autografsällsk. tidskr. 1: 3 (1879).
-VURM~2, r. l. m.||ig. Bremer N. verld. 1: 74 (1853).

 

Spalt A 2700 band 2, 1903

Webbansvarig