Publicerad 1910   Lämna synpunkter
BINDERSKA bin3derska2, f.; best. -an; pl. -or.
kvinna som binder. — särsk. till BINDA, v. 5.
a) kvinna som har till yrke att sammanbinda afskurna lösa blommor (o. grönt) till blomsterarrangemang l. som förestår ett binderi (se d. o. a α). SDS 1900, nr 454, s. 2. Duglig binderska erhåller plats i första klassens blomsteraffär. Därs. 1910, nr 281, s. 11. — jfr BLOMSTER-, KRANS-BINDERSKA.
b) till BINDA, v. 5 a slutet: kvinna som (tar upp o.) binder den afmejade säden i kärfvar; jfr BINDARE 1 a α. Wikforss (1804; under binderinn). Med tillhjälp af båda händer utviker binderskan, stående rak, ur den från sig vända sidan af fånget tvenne testar .. hvilka snos ett slag omkring hvarandra. N. Keyland i Fataburen 1908, s. 69.

 

Spalt B 2695 band 4, 1910

Webbansvarig