Publicerad 1910   Lämna synpunkter
BINDBAR bin3d~ba2r, adj.
som kan bindas. — särsk. till BINDA, v. 19 g α slutet. (Rosmarinolja) bindes .. utan synnerlig svårighet, hvaremot terpentinolja hörer till de svårast bindbara. Nyblæus Pharm. 191 (1846).

 

Spalt B 2689 band 4, 1910

Webbansvarig