Publicerad 1910   Lämna synpunkter
BILTOGA, v., anträffadt bl. ss. vbalsbst. -ANDE.
Etymologi
[bildadt till BILTOG]
(†) döma l. förklara biltog. Lex. Linc. (1640; under bannum). Fasciculus (1690). Anm. Formen biltogen, m., dömande l. förklarande för biltog, hos Lind (1738, 1749) o. efter honom hos Möller (1745) torde stå för biltogan. Hos Lind ändas emellertid dyl. verbalsubstantiv eljest på -an o. uppgifvas hafva maskulint o. feminint l. endast feminint genus.

 

Spalt B 2624 band 4, 1910

Webbansvarig