Publicerad 1910   Lämna synpunkter
BILLION bil14n (ón Dalin), äfv. BILJON biljω4n, r. (l. m.) (m. Dalin (1850), Sundén (1885). f. Heinrich (1814), Meurman (1846), Ahlman (1872)); best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr t., eng. o. fr. billion, bildadt med bi- (se BI-, prefix2) efter mönstret af million för att beteckna andra digniteten af en million (jfr TRILLION, KVADRILLION m. fl.)]
1) en million millioner. Tusend gånger tusend millioner .. (kallar man) en billion. Celsius Arithm. 6 (1727). Ehrenberg har uträknat att af ett enda individ (af vissa infusorier) kan .. uppstå på 48 timmar en million nya individer, och antalet kan på 4 dar stiga till 140 billioner. J. G. Agardh i SKN 1843, s. 101. En billion blir .. detsamma som en million millioner … Andra anse en billion vara detsamma som ett tusen millioner .., hvilket dock vanligare kallas en milliard. Elowson Aritm. 4 (1868, 1890); jfr 2. En billion är ett tal, hvartill en menniska ännu i dag ej hunnit räkna, om hon ock fått oafbrutet fortfara dermed alltifrån Moses’ tid. Björling Solen 3 (1869, 1870). Alm. f. alla 1909, s. 187.
2) i sht i fråga om franska o. nordamerikanska förh.: tusen millioner, milliard. At, vid Konung Ludvig den XIV. död 1715, Rikets skuld befants vara 4 Billioner och 500 Millioner Livres. Zettersten Handelsh. 2: 84 (1779). Alm. f. alla 1909, s. 187.
Ssgr: BILLION-103~, äfv. BILJON-DEL03~2. särsk. till 2. En ström af 83 billiondels ampère. P. G. Laurin i Nord. tidskr. 1904, s. 269 (efter fr.).
-TAL ~2. särsk. till 1. Elowson Aritm. 4 (1868, 1890).

 

Spalt B 2619 band 4, 1910

Webbansvarig