Publicerad 2007   Lämna synpunkter
TRILJON triljɯ4n, äv. TRILLION tril14n, r. l. m.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(triljon 1889 osv. trillion 1727 osv.)
Etymologi
[liksom t., eng. trillion av fr. trillion, bildat medelst förleden tri- (se TRI-) i analogi med MILJON; benämningen åsyftar att antalet utgör tredje digniteten av en miljon]
antal av en miljon biljoner, betraktat ss. en enhet; äv. övergående i bet. av räkneord (med sifferbeteckning skrivet med en etta o. 18 nollor, dvs. 1018); stundom äv. [jfr motsv. anv. i amerik. eng.] i bet.: biljon (se d. o. 1); äv. (i sht i pl.) i hyperbolisk anv., betecknande ett oerhört stort l. oräkneligt antal (jfr MILJARD, MILJON a). Tusend gånger tusend billioner (kallar man), en trillion. Arithm. 6 (1727). Trillioner småfiskar simmade fram och tillbaka. Pehrson Beebe KamSkrbl. 27 (1928). Så kan man av 20 olika aminosyror blott genom att ändra ordningsföljden tänka sig ej mindre än 2,4 trillioner .. olika substanser uppbyggda. NFMånKr. 1938, s. 836. Världens oljereserver .. (har) uppskattats till 2 triljoner fat .. (1 triljon är 1 miljon miljoner). SvD 27 ⁄ 5 1978, s. 25.
Ssg: TRILJON-DEL. jfr del I 5 a; äv. i hyperbolisk anv. Af en gränslös tillvaro utgöra millioner år icke en trilliondels trilliondel. Wikner Lifsfr. 2: 182 (1884). Ett kamferartat ämne av så stark lukt att t. o. m. ett triljondels milligram giver en tydlig lukt. Jensen o. Wåhlin Thompson Vällukt. 207 (1928).

 

Spalt T 2495 band 35, 2007

Webbansvarig