Publicerad 1909   Lämna synpunkter
BIJOURNAL bi3~ʃurna2l, r. l. m.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[se BI-, prefix1 2]
(föga br.) journal som föres vid sidan af den egentliga l. hufvudsakliga. — särsk. [jfr BI-, prefix1 2 a, b] (†) om (olaglig) journal som föres vid sidan af den i lag föreskrifna; jfr BILÄNGD. (Tulltjänstemannen skall anteckna till förtullning anmälda varor) uti en med Stora Siö-Tulls Contoirets Sigill förseglat Journal och ingalunda på några Bi-Journaler eller andra lösa Papper, vid Vite af Tienstens förlust. Regl. f. siötulls betiente 1724, s. B 4 b.

 

Spalt B 2499 band 4, 1909

Webbansvarig