Publicerad 1909   Lämna synpunkter
BIHÄRD bi3~2rd, r. l. m.; best. -en; pl. -ar.
Etymologi
[efter t. nebenherd; se BI-, prefix1 2]
(förr) bergv. vid krumugn: bredvid förhärden liggande härd hvari metallen utstickes; jfr STICK-HÄRD. Då tvenne stickhärdar, eller bi-härdar, nyttjas, heter den (dvs. krumugnen) en dubbel krumugn (doppelter Krumofen). Rinman 1: 1078 (1788).

 

Spalt B 2498 band 4, 1909

Webbansvarig