Publicerad 1909   Lämna synpunkter
BIBLIOTEKARIAT bib1liωtekar1ia4t, äfv. bi1-, stundom 1– l. -ωt1-, äfv. -o-, stundom -å-, l. -ka1-, n.; best. -et; pl. = l. -er.
Etymologi
[till BIBLIOTEKARIE; med afs. på afl.-ändelsen jfr ASSESSORAT, KONSULAT, LEKTORAT m. fl.]
1) (numera mindre br.) bibliotekarieplats, -befattning, -ämbete. Alanus .. begärar recommendation till Cancellarium på Bibliothecariatet. Consist. Acad. Abo. ä. prot. 3: 72 (1665). Leopold (1787) i 2 Saml. 4: 187. Weibull (o. Tegnér) LUHist. 1: 123 (1868). — jfr GENERAL-BIBLIOTEKARIAT.
2) (†) om biblioteksstat l. bibliotekspersonal. Som jag i sommar ej lärer slippa ifrån Åbo, så skal jag hjelpa Bibliothecariatet at formera en accurat och bequämlig Real-Catalog. Porthan Bref t. samt. 53 (1782).

 

Spalt B 2434 band 4, 1909

Webbansvarig