Publicerad 1909   Lämna synpunkter
BIBLIOGRAFISK bib1liωgra4fisk, äfv. bi1-, äfv. -o-, stundom -å-, adj.; adv. -T.
Etymologi
[jfr d. bibliografisk, t. bibliographisch, eng. bibliographic, fr. bibliographique]
adj. till BIBLIOGRAFI: som rör l. har afseende på bokkännedom l. bokbeskrifning. Bibliografiska notiser, meddelanden. Sv. Merc. 1765, s. 356. Et sådant Bibliographiskt arbete, som detta närvarande. Stricker Hom. bibl. Föret. 3 (1767). Sedan jag gjort på de nedsända (böckerna) en bibliografisk förteckning. C. C. Gjörwell i Sv. mem. o. bref 2: 207 (1800). Åter uppträdde (1774) en lärd jesuit, Mich. Denis, med ett bibliografiskt system. Han hänförde alla menskliga kunskaper och dermed äfven alla böcker till sju hufvudvetenskaper. Frigell Om bibliothekskataloger 24 (1864). Sveriges bibliografiska litteratur. J. A. Almqvist (1904; boktitel). — jfr BIO-BIBLIOGRAFISK m. fl.

 

Spalt B 2426 band 4, 1909

Webbansvarig