Publicerad 1909   Lämna synpunkter
BIBLAD bi3~bla2d, sbst.2, n.; best. -et; pl. =.
Etymologi
[jfr t. nebenblatt; se BI-, prefix1 2]
bot. om blad l. bladliknande bildning.
a) om mindre l. ofullständigt utvecklade blad l. småblad som hos vissa växter förekomma jämte de större l. normala bladen l. småbladen; bladöra. Biblad eller oägta blad. Marklin Illiger 385 (1818). (Hos potatisplantan) äro de små bibladen (bladöronen), deras storlek och form mycket egendomliga. H. v. Post i LAT 1873, s. 286. (Några bladmossor) ega jemte de normala bladen äfven mindre, hand- eller gaffellikt klufna biblad. Fries Syst. bot. 280 (1897).
b) stipel. Biblad eller stipler äro små bladartade delar, vanligen en på hvar sida om bladets bas. Nyman Bot. 39 (1864). Då bladen (på den vanliga linden) slå ut, äro de skyddade med tunna, något rosenröda biblad (stipler). Läsn. f. folket 1896, s. 125. Nedanför bladen sitta ofta (hos vissa kryptogamer) i enkla eller dubbla kransar syllika, encelliga biblad (”stipler”). Fries Syst. bot. 291 (1897).
c) om bladsnärp. (Hos hvitgröet) har hvarje blad .. ett litet biblad eller snärp, som är hvitt och hinnaktigt. Lindman Lärob. i bot. 7 (1904).

 

Spalt B 2423 band 4, 1909

Webbansvarig